Tháng Năm 27, 2016 1 min to read

70 CÂU TRÍCH DẪN TRUYỀN CẢM VỀ CHO ĐI VÀ TIẾN LÊN (PHẦN 1)

Category : Entertainment, Uncategorized

1.Nắm giữ chỉ là quá khứ, cho đi mới chính là tương lai

Daphne Rose Kingma

2. Ta thường nghĩ nắm giữ giúp ta mạnh mẽ hơn, nhưng đôi khi đó lại là cho đi

Hermann Hesse

3.Đừng bao giờ yêu thích một thứ mà bạn không thể nào từ bỏ.

Ginni Rometty

 

5. Khi tình yêu muốn tung cánh hãy đễ nó ra đi

Ashley Rickards

6. Không gì trên thế giới này có thể ngăn bạn từ bỏ và bắt đầu lại

Guy Finley

7. Luôn có một sự khác biệt rõ rệt giữa từ bỏ và cho đi

Jessica Hatchigan

8. Khó khăn nhất của việc tiến lên là chấp nhận đã có ai đó đã làm được điều bạn hướng đến

Faraaz Kazi

9. Nỗi đau sẽ rời khỏi bạn khi bạn để nó ra đi.

Jeremy Aldana

11. Khi ta từ bỏ bản thân mình, ta mới có thể trở thành cái người  ta mong muốn. Có cho thì mới có nhận.

Lao Tzu

12. Buông tay ai đó là chấp nhận họ đã trở thành một phần trong quá khứ của bạn nhưng họ không phải là định mệnh của bạn.

Steve Maraboli

13. Hít thở. Cho đi. Và luôn nhắc nhở bản thân trân quý mỗi giây phút ta có.

Oprah Winfrey

14. Sự thật có được là khi bạn cho đi, tha thứ cho bản thân, hoàn cảnh, và nhận ra mọi thứ đã kết thúc và không thể bước tiếp nữa.

Steve Maraboli

 

 (Còn tiếp …..)

Người dịch: Nhân Lê  

Leave a comment

Newsletter subscribe

error: Content is protected !!